Hem

Lär av ett träd att vila i ditt skelett. Stå rak och sträck dig stolt upp mot ljuset! Var ofta i kontakt med dina rötter och låt din tyngd sjunka djupt ner i jorden! Drick mycket vatten och hämta näring från det goda i livet. Njut av vinden, den friska luften och av solens ljus! Var nöjd med din naturliga skönhet! Gå ut på dina grenar och gläds åt utsikten! Sprid ditt inre ljus i din omgivning!

Programmets nyckelpunkter

 

  1. Genom Bones for Life® övningarna lär du dig att belasta skelettet på ett effektivt sätt så att benvävnaden ges de bästa förutsättningar för att förbli så stark och elastisk att den tål det normala livets påfrestningar.
  1. Samtliga Bones for Life® övningar utförs i positioner som känns trygga och stadiga och som skyddar de känsliga lederna i nacke, ländrygg, höfter och knän från att sned- eller överbelastas.
  2. När du utför Bones for Life® övningar regelbundet kommer du att känna att du rör dig lättare och du kommer också att kunna tänka mera lugnt och klart.
  3. Genom att utföra Bones for Life® övningarna ökar du tilltron till sig själv och till din kropp och därigenom stärker du din självkänsla.

Bones for Life® övningarna syftar till att du ska förbättra din fysiska funktionsförmåga genom att lära dig känna i din kropp (med ditt kinestetiska sinne) vad som är ett effektivt rörelsemönster.

 

Du kommer att upptäcka, att när du låter kraften gå igenom skelettet, är det lättare att röra sig och eventuella obehag och smärtor minskar, trots att du använder mycket mindre muskelkraft.

 

Läs om hur Unnie blev hjälpt av Bones for Life®

 

Copyright © All Rights Reserved